z5124008765892_d0555fc127a0611551fac69c8b9bcb46z5124008765892_d0555fc127a0611551fac69c8b9bcb46

Xương treo

Liên hệ

  • Chất liệu: Hợp kim
  • Kích thước: L3000mm