z5124008774435_6fadfce6de321c7cd412ebf05e25a158z5124008774435_6fadfce6de321c7cd412ebf05e25a158

Viền ốp cạnh

Liên hệ

  • Chất liệu: Hợp kim nhôm
  • Kích thước: L3000*7mm
  • Màu sắc: Tùy chọn