z5124008776228_7b2e39a6bb6c4e596b16d7c9a1c0c2caz5124008776228_7b2e39a6bb6c4e596b16d7c9a1c0c2ca

Ốp phào chỉ

Liên hệ

  • Chất liệu: Hợp kim nhôm
  • Kích thước: L3000*7mm
  • Màu sắc: Tùy chọn