Tầm nhìn và Sứ Mệnh

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH CỦA NHỰA VIỆT NHẬT

Sứ Mệnh

Đưa các sản phẩm tốt nhất, thân thiện với môi trường, giá thành tốt nhất tới với người sử dụng

Áp dụng các công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ

Tầm Nhìn

Xây dựng Nhà máy sản xuất Đá siêu nhẹ thay thế các loại đá tự nhiên đầu tiên tại Việt Nam, đi tiên phong trong lĩnh vực vật liệu mới,

Giá trị cốt lõi

Khách hàng trước tiên: Đem lợi ích tới khách hàng là ưu tiên hàng đầu của Kiên An.

Sáng tạo: Liên tục đổi mới, sáng tạo không ngừng, nhằm thỏa mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng.

Phát triển con người: Đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực, con người là chiến lược lâu dài của công ty.

Hợp tác: Hiệp đồng, phối hợp hiệu quả giữa đội, nhóm sẽ tạo ra các kết quả công việc tích cực, ngoài kỳ vọng.