z5123975324397_8045789c50307b1e321ca4e4752a6c6dz5123975324397_8045789c50307b1e321ca4e4752a6c6d

Nẹp W3

Liên hệ

  • Chất liệu: Hợp kim nhôm
  • Kích thước: L3000*9mm
  • Màu sắc: Vàng/Trắng/Đen